Projekty UE

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK realizuje operację pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej”, której celem jest „Rozwój przedsiębiorstwa GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK z wykorzystaniem wodnego potencjału obszaru poprzez świadczenie usług stomatologicznych w obszarze turystyki zdrowotnej oraz utworzenie 4 nowych miejsc pracy”

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji/efekty

Operacja obejmuje swoim zakresem:

 1. Zakup mikroskopu dentystycznego wraz z wyposażeniem - mikroskop dentystyczny wraz z osprzętem umożliwiają lekarzowi stomatologii zwiększenie pola zabiegowego, dzięki czemu zabiegi stomatologiczne wykonywane są z najwyższą precyzją, co przekłada się na komfort pacjenta oraz lepsze efekty leczenia stomatologicznego. W kontekście działalności w obszarze turystyki zdrowotnej, zakup mikroskopu dentystycznego wraz z wyposażeniem jest niezbędnym elementem zakresu rzeczowo-finansowego operacji, który będzie świadczył o profesjonalizmie i stosowaniu przez Beneficjenta najlepszych dostępnych praktyk w ramach gabinetu stomatologicznego.
 2. Zakup RTG z radiowizjografią RVG - Aparat z radiowizjografią RVG umożliwią Beneficjentowi wykonywanie precyzyjnej diagnostyki obrazowej jamy ustnej pacjentów, dzięki czemu Wnioskodawca będzie w stanie precyzyjnie zidentyfikować obszary wymagające leczenia i dobrać adekwatną formę leczenia. W kontekście działalności w obszarze turystyki zdrowotnej, zakup tego sprzętu jest niezbędnym elementem zakresu rzeczowo-finansowego operacji, który będzie świadczył o profesjonalizmie i stosowaniu przez Wnioskodawcę najlepszych dostępnych praktyk w ramach gabinetu stomatologicznego.
 3. Zakup serwera z Windows Server 2019 Essentials - serwer wraz z oprogramowaniem umożliwi Beneficjentowi sprawne funkcjonowanie oprogramowania do zarządzania gabinetem stomatologicznym oraz sprawny przepływ danych cyfrowych w obrębie gabinetu stomatologicznego Befeficjenta. Sprzęt będzie ułatwiał wykonywanie codziennych zadań osobie, która zostanie zatrudniona w ramach operacji na stanowisko recepcjonista/-ka.
 4. Zakup komputera gabinetowego z monitorem, myszką i klawiaturą – sprzęt będzie wykorzystywany przez osobę, która zostanie zatrudniona w ramach operacji na stanowisko recepcjonista/-ka do realizacji codziennych zadań związanych z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego Beneficjenta.
 5. Zakup komputera RTG z monitorem medycznym, myszką i klawiaturą - Sprzęt ma charakter pomocniczy w stosunku do RTG z radiowizjografią RVG. Komputer będzie odbierał dane z RTG i RTV, a następnie wyświetlał je na obrazie komputera i umożliwiał poddawanie dalszej analizie oraz obróbce.
 6. Pompa ssąca z separatorem amalgamatu - Sprzęt ma charakter pomocniczy w stosunku do foteli dentystycznych, które zostaną zakupione w ramach operacji. Sprzęt umożliwia wykorzystanie pełnej funkcjonalności foteli dentystycznych.
 7. Zawór spluwaczki do unitu - sprzęt ma charakter pomocniczy w stosunku do foteli dentystycznych, które zostaną zakupione w ramach operacji. Sprzęt umożliwia wykorzystanie pełnej funkcjonalności foteli dentystycznych.
 8. Autoklaw parowy - sprzęt ma charakter pomocniczy w stosunku do foteli dentystycznych, które zostaną zakupione w ramach operacji. Sprzęt umożliwia dezynfekcję narzędzi stomatologicznych wykorzystywanych w ramach foteli stomatologicznych, które zostaną zakupione w ramach operacji. Sprzęt będzie wykorzystywany przez osoby zatrudnione na stanowisko asystent/asystentka stomatologiczna.
 9. Myjnia termodezynfekator - sprzęt ma charakter pomocniczy w stosunku do foteli dentystycznych, które zostaną zakupione w ramach operacji. Sprzęt umożliwia dezynfekcję narzędzi stomatologicznych wykorzystywanych w ramach foteli stomatologicznych, które zostaną zakupione w ramach operacji. Sprzęt będzie wykorzystywany przez osoby zatrudnione na stanowisko asystent/asystentka stomatologiczna.
 10. Fotel stomatologiczny dla dorosłych – sprzęt będzie wykorzystywany przez Beneficjenta do leczenia stomatologicznego osób dorosłych, konstrukcja urządzenia powoduje, iż nadaje się ono wyłącznie do leczenia osób dorosłych, w związku z tym Wnioskodawca w ramach operacji musi zakupić odrębny fotel stomatologiczny dedykowany leczeniu dzieci.
 11. Fotel stomatologiczny dla dzieci - sprzęt będzie wykorzystywany przez Beneficjenta do leczenia stomatologicznego dzieci, konstrukcja urządzenia powoduje, iż nadaje się ono wyłącznie do leczenia dzieci, w związku z tym Beneficjent w ramach operacji musi zakupić odrębny fotel stomatologiczny dedykowany leczeniu osób dorosłych.
 12. Dostosowanie gabinetu stomatologicznego do potrzeb kobiet w ciąży, osób z dziećmi oraz osób starszych i osób niepełnosprawnych - Beneficjent w ramach wydatku dostosuje jedną z toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych poprzez zapewnienie większej ilości miejsca w kabinie, montaż drzwi o świetle przejścia 90 cm, montaż pochwytów w toalecie. W pozostałych toaletach zainstalowane zostaną przewijaki dla dzieci w celu ułatwienia osobom z dziećmi przewinięcia dziecka w oczekiwaniu na wizytę. Ponadto w ramach wydatku usunięte zostaną wszelkie bariery architektoniczne które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z infrastruktury gabinetu stomatologicznego w/w osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, kobietom w ciąży i osobom z dziećmi.

W wyniku realizacji operacji obejmującej swoim zakresem zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego, który będzie zlokalizowany w Kołobrzegu nastąpi rozwój przedsiębiorstwa GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIEA ŚWIDEREK. Zakup wyposażenia objętego zakresem operacji umożliwi Beneficjentowi zwiększyć potencjał do świadczenia usług stomatologicznych oraz przyjąć znacznie większą liczbę pacjentów, wpłynie na kompleksowość usług oraz wpłynie na większy komfort pracy personelu i podniesie standard obsługi klientów. Realizacja operacji umożliwi Beneficjentowi rozwój prowadzonej działalności gospodarczej w obszarze turystyki zdrowotnej poprzez zwiększenie ilości obsługiwanych turystów medycznych korzystających z usług stomatologicznych, którzy przyjeżdżają z innych krajów specjalnie w celu skorzystania z zabiegów stomatologicznych. Gabinet stomatologiczny Beneficjenta w wyniku realizacji operacji zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt stomatologiczny zapewniający pacjentom najwyższy standard oraz komfort leczenia, dzięki czemu będzie on atrakcyjny z punktu widzenia obcokrajowców odwiedzających Kołobrzeg w celach zdrowotno-wypoczynkowych. W wyniku realizacji operacji, Beneficjent będzie w stanie efektywnie konkurować z innymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi stomatologiczne, na obszarze objętym LSR Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”.

Realizacja operacji przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dochodów Beneficjenta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Miasta Kołobrzeg, a więc obszaru objętego LSR Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Dywersyfikacja źródeł dochodów Beneficjenta nastąpi w oparciu o działalność związaną z turystyką zdrowotną – poprzez świadczenie usług stomatologicznych wykonywanych na rzecz turystów z krajów skandynawskich oraz Europy Zachodniej. Realizacja niniejszej operacji przyczyni się do dywersyfikacji dochodów Beneficjenta w oparciu o turystykę zdrowotną. Funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego Beneficjenta oraz jego model biznesowy opierają się na wykorzystaniu wodnego potencjału Kołobrzegu, a więc obszaru LSR Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”.  W rezultacie wykorzystanie wodnego potencjału Kołobrzegu, umożliwi Beneficjentowi zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz rozwój działalności gospodarczej i wpłynie na budowę stabilnej sytuacji finansowej firmy, jako element budowania jego przewagi konkurencyjnej w stosunku do pozostałych gabinetów stomatologicznych już funkcjonujących na terenie Kołobrzegu.