Zapytania ofertowe

Zapytanie nr 1 - Data publikacji 29.10.2020

Numer postępowania: PORYBY/1/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK w związku z realizacją operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę mikroskopu stomatologicznego. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania po prawej.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PORYBY/1/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla
zadania „dostawa mikroskopu stomatologicznego” przedsiębiorstwu MARRODENT Sp. z o.o.


 

Zapytanie nr 2 - Data publikacji 29.10.2020

Numer postępowania: PORYBY/2/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK w związku z realizacją operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę aparatu RTG z radiowizjografią RVG. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania po prawej.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PORYBY/2/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla
zadania „dostawa aparatu RTG z radiowizjografią RVG” przedsiębiorstwu ALM MULTIMEDIA RTG
Henryk Wróbel


 

Zapytanie nr 3 - Data publikacji 29.10.2020

Numer postępowania: PORYBY/3/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK w związku z realizacją operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania po prawej.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PORYBY/3/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla
zadania „dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” przedsiębiorstwu ALM
MULTIMEDIA RTG Henryk Wróbel


 

Zapytanie nr 4 - Data publikacji 29.10.2020

Numer postępowania: PORYBY/4/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK w związku z realizacją operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę autoklawu. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania po prawej.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PORYBY/4/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla
zadania „dostawa autoklawu” przedsiębiorstwu Mirosław Małecki EMI Firma Wielobranżowa


 

Zapytanie nr 5 - Data publikacji 29.10.2020

Numer postępowania: PORYBY/5/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK w związku z realizacją operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę myjni dezynfekatora. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania po prawej.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PORYBY/5/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla
zadania „dostawa myjni dezynfekatora” przedsiębiorstwu Mirosław Małecki EMI Firma
Wielobranżowa


 

Zapytanie nr 6 - Data publikacji 29.10.2020

Numer postępowania: PORYBY/6/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK w związku z realizacją operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę unitu stomatologicznego z kompatybilnym zaworem spluwaczkowym i zaworem płukania. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania po prawej.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PORYBY/6/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla
zadania „dostawa unitu stomatologicznego z kompatybilnym zaworem spluwaczkowym i zaworem
płukania” przedsiębiorstwu Mirosław Małecki EMI Firma Wielobranżowa


 

Zapytanie nr 7 - Data publikacji 29.10.2020

Numer postępowania: PORYBY/7/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK w związku z realizacją operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę unitu stomatologicznego. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania po prawej.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PORYBY/7/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla
zadania „dostawa unitu stomatologicznego” przedsiębiorstwu Mirosław Małecki EMI Firma
Wielobranżowa


 

Zapytanie nr 8 - Data publikacji 29.10.2020

Numer postępowania: PORYBY/8/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK w związku z realizacją operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój działalności w obszarze turystyki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę pompy pracującej w systemie mokrym oraz separatora amalgamatu. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania po prawej.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PORYBY/8/2020

GABINETY DENTYSTYCZNE GABRIELA ŚWIDEREK niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla
zadania „dostawa pompy pracującej w systemie mokrym oraz separatora amalgamatu”
przedsiębiorstwu Mirosław Małecki EMI Firma Wielobranżowa